Årsmöte Ropstens Båtklubb

cropped-rbkflagga.png

ROPSTENS BÅTKLUBB
ÅRSMÖTE 2017

Kulturfyren
Lokal ”Havet”
Slupskjulsvägen 26A
Skeppsholmen

Tisdagen den 7 mars kl 19.00
VÄLKOMNA


DAGORDNING

 • Årsmötets öppnande
 • Godkännande av mötets sammankallande
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av två justeringsmän – tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och föredrag av balans och resultaträkning för året 2016.
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om fastställande av balans & resultaträkning
 • Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner, motioner och vakthållningsbeslut
 • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget innevarande år.
 • Fastställande av arvode till klubbens funktionärer
 • Beslut om garantiförsäkring
 • Val av styrelse
 • Val av styrelsesuppleant och styrelsesuppleant ansvarig för festkommittén
 • Val av två revisorer och suppleant
 • Val av valkommitté
 • Kallelse till hedersmedlemskap
 • Beslut angående årsfest
 • Övriga frågor, ej beslutbara
 • Avslutning

Kallelse Årsmöte RBK 2017

// Styrelsen

Årsmöteshandlingar, öppnas i ny lösenordsskyddad sida.

Rensning av omärkt material

Nu har höst städningen varit på varvet och hamnen och vi har plockat ihop allt som inte var uppmärkt och ställt det ihop det mellan staketet och medlemsboden. Se bilderna…
brate11 brate12 brate13

Detta kommer att kunna stå där tom den 13 november sedan kommer vi att slänga det som finns kvar i högen. Om det är några bockar som ska vara kvar så ska de märkas och ställs där resterande bockar står uppradade. Mot Anders båt med blå presenning.

Material som ska sparas ska märkas och läggas längre till höger mot medlemsboden under den gröna kranmasten. Glöm inte att märka upp era båtar utanpå presenningar. Det ska synas ordentligt när man går förbi utan att behöva krypa in under presenningen.

Mvh
Joela 

Höstmöte

HÖSTMÖTE 15 NOVEMBER

Ropstens Båtklubb bjuder in till höstmöte.

tisdag den 15 november kl 19.00!
I år kommer vi att vara på restaurang Norra Bryggan vid Husarviken.
Efter mötet bjuder klubben på mat.

DAGORDNING
Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Val av mötesordförande
Styrelsen informerar
Valberedningen har ordet
Övriga frågor ej beslutsmässiga
Mötets avslutning

Adress:
Restaurang Norra Bryggan
Husarviksgatan 12,
Norra Djurgårdsstaden


För att hitta dit kommunalt:
Buss 55 eller 73 till hållplats Gasverket.

Väl mött !

// Styrelsen

Kallelse Höstmöte 2016

Höststädning lördag 29 oktober

Det drar ihop sig till den årliga höststädningen. Vi börjar kl. 10.00 på lördag och håller på ett par timmar eller tills vi blir klara. Detta arbetstillfälle är obligatoriskt för alla.  Vid förhinder glöm inte att meddela någon i styrelsen.

Väl mött på lördag

 

// Styrelsen

Extra arbetsplikter – 14 / 21 september

2016-09-07Bäste RBK Medlem!
På den fjärde och sista ordinarie arbetsplikten började vi rivningen av SS Vegas gamla mastskjul.
Som ni säker vet har SS Vega blivit uppsagda från sin vinteruppläggningsplats i Hjorthagen/Ropsten. Därför har vi fått möjligheten att få allt material i mastskjulet mot att vi själva river det. Materialet skall bla användas för att bygga hyllor till förvaring av vårt pallningsmaterial på varvet.
Även ett separat förvaringsställ för jollarna finns med i vår planer.

Härmed vädjar jag om att du kan ställa upp på någon (eller bägge) av dessa två extra arbetsplikter:

1a tillfälle: Onsdagen den 14 september kl 18 – 20 på SS Vegas varvsområde:
Se karta: http://kartor.eniro.se/m/QTuGA Stefan Adolfsson leder arbetet

För att vi ska bli riktigt effektiva ber jag er denna gång ta med egna verktyg, om möjligt så som: Kofot, Hammare, Handslägga, Spikutdragare, Hovtång

RBK kan hålla med följande verktyg verktyg:
Kofot (3 st), Slägga (1 Stor), Hammare (2 st), Spikutdragare (1)
Stegar finns på SS Vega

2a tillfälle: Onsdagen den 21 september kl 18 – 20 på SS Vegas varvsområde:
Se karta: http://kartor.eniro.se/m/QTuGA Ulf Hälleberg leder arbetet
Vi detta tillfälle skall även materialet transporteras till Fisksjöäng.

Anmäl ditt deltagande direkt till mig ulf.halleberg08@gmail.com

Med vänlig hälsning
Ulf Hälleberg