ESKADER 2022

Eskadern för några år sedan

Enligt våra långa traditioner försöker vi varje år under Kristi Himmelsfärdshelgen
(torsdag – söndag) att genomföra en eskadersegling för våra medlemmar. Syftet med denna eskader, förutom att ha trevligt i goda vänners lag, är att testa våra utrustningar ombord.  Vi håller hela tiden koll på varandra och kan hjälpa till om någon får problem med något ombord.

Klubben bjuder på lite bubbel och snacks som vi hoppas kunna inmundiga på något av alla skär som finns i skärgården. Något år har vi även besökt gästhamnar.
Målet för eskadern beslutas gemensamt på skepparmöte på Härsö torsdag den 26 maj, kl 09.00. Avfärd 10.00

Många av oss samlas på Härsö redan på onsdag kväll men det går givetvis att ansluta senare och avvika tidigare än söndag. Väder och vindar är förstås en avgörande faktor för färdmål och genomförande.

Vänligen anmäl ditt intresse i formuläret nedanför, så vi får ett hum om hur många som är intresserade.

Välkomna!

Styrelsen


ANMÄLAN

Södertälje kanal- och sluss – Info

För kännedom:

Sjöfartsverkets beslut med dnr 22-02024 angående avlysning av den allmänna farleden 901 i Södertälje sluss och kanal med start fredag 27 maj 2022 bifogas.

Sjöfartsverket skickade tidigare ut ett förslag på avlysning av farled 901 i Södertälje kanal och sluss planerad till vecka 19. Syftet med avlysningen var då att två stycken ledningsomläggningar planerades att genomföras i kanalen

De återkopplingar Sjöfartsverket mottog var överlag negativa, både till den korta framförhållningen och att avlysningen var förlagd till vardagar.

Sjöfartsverket har beaktat inkomna synpunkter och vidare diskuterat möjliga justeringar av förslaget om avlysning med de två inblandade projektgrupperna. Ett nytt avlysningsbeslut har därefter tagits fram.

Avlysningen är nu framflyttad till vecka 21, och istället för att avlysa farleden tisdag-torsdag, så är avlysningen förlagd fredag-söndag.


// Styrelsen

Påminnelse…

Sjösättning imorgon med start kl. 07.30

Mänskligt att glömma men…
Glöm inte försäkringsbrev!
Kan ni inte visa brevet så blir det inget lyft.

// Styrelsen

Sjösättning lördag 23 april

Det drar ihop sig …
Lördag 23 april kör vi igång, kl. 07.30 har vi samling och upprop. Trailers och fordon skall avlägsnas från varvsområdet, varvet behöver vara rent under dagen.


Innan sjösättning

  • Ladda batterier så dessa är fulladdade till sjösättningsdagen.
  • Gör klar hamnplatsen med tampar så det är enkelt att lägga till och förtöja.
  • Förbered er båt med tampar i för och akter så vi kan hålla båten under lyft.
  • Ta med verktyg så att ni kan reglera det pallmaterial ni använder till bottenläge, smörj gärna, detta gör ni efter att er båt är sjösatt.
  • Obetalda avgifter eller glömt försäkringsbesked, då blir det ingen sjösättning.

Vi hoppas på bra väder, det gynnar en trevlig sjösättningsdag.
Har ni funderingar kring sjösättningen så ta kontakt med någon i styrelsen, lämpligen varv- eller hamnförman. Väl mött på lördag.

/ Styrelsen

BLÄSTRING HÖSTEN 2022

Det finns ett intresse från flera medlemmar av blästring av bottenfärg. Blästringen utförs på hösten och då är båten redo att målas på våren. Det är bra om vi kan samordna arbetet då det blir lättare att administrera och dessutom något billigare.
Vi har fått in en offert och där kan ni se vad blästring av er båt kostar.

Anmäl intresse till magnus.sjoberg@telia.com

Sjösättningar 2022

Hej

Många hör av sig och vill ändra sjösättningsdatum.
Vi som är funktionärer i detta vill förstås hjälpa till med önskemål så mycket vi kan, men det finns gränser även för oss. Vi kan alltså inte byta datum efter allas önskemål utan att vi funktionärer får lägga ner radikalt mycket mer tid än vi har för att tillgodose er. Förutom att planera om på nytt, även praktiska detaljer som kan sätta käppar i hjulet så har vi också jobb att sköta, hinna med den egna båten, familjer som finns där och vill träffa oss under ledig tid…

Vi har en årlig rutin när det kommer till sjösättningar, dessa sker alltid sista helgen i april (undantag om det är valborg, då blir det helgen innan.) samt helgen 14 dagar senare i maj. Varje år, likadant. Det här vet vi.

Att ha sin båt klar inför sjösättningsdatum är nödvändigt för att det ska fungera för alla att komma i sjön. Vi kan inte komma åt att lyfta i båtar som är placerade långt in på varvet om andra båtar hindrar kranens väg.
Ett moment att ta hänsyn till, dvs. att går man upp sist under hösten så går man i sjön först nästkommande vår, på utsatt datum, annars fungerar det inte.
Alltså, bälgbyten, reparationer, service, de och andra åtgärder ska vara klara till utsatt sjösättningsdatum. Kan ni inte närvara vid sjösättning så meddela oss i god tid, kanske någon annan familjemedlem kan närvara och hjälpa till. Vi är ju för övrigt en båtklubb och där hjälps vi åt, det går att lyssna med någon annan medlem om en hjälpande hand.

Det är nu tre veckor kvar till sjösättning och tid finns för att färdigställa sin båt till sjösättning. Vi kommer nu inte göra några förändringar i sjösättningslistorna generellt.

Vi funktionärer lägger ner mycket tid på bland annat upptagningar, sjösättningar och även andra uppdrag. Vi hoppas på förståelse i det här.

Bästa hälsningar
Peter, Mats, Christer, Stefan

SJÖSÄTTNINGSLISTA 2022

Äntligen, det närmar sig…
Sjösättningslistan för säsongen 2022 finns nu publicerad.
Sidan är i vanlig ordning lösenordsskyddad.

Förbered din båt inför sjösättning. Se till att batterier är fulladdade, att tampar finns i
för- och akter så vi kan hålla båten. Sjösättningar sker den 23 april samt den 7 maj.
Finns du inte med på listan så kontakta någon av varvsförmännen.

Listan hittar du här

// Styrelsen

Hamnläggning 2022

Vi behöver folk, ca 10 personer, till hamnläggning lördagen den 9 april.
Start kl. 09.00 och håller på tills vi är klara, varierande uppgifter, slangar ska fram, bommar flyttas, ja det vanliga…
Anmäl er i kommentarsfältet nedanför.
Väl mött!

/ Peter & Mats