Information RBK medlemmar

Vägbom
Kungliga Djurgårdsförvaltningen (KDF) har beslutat att på försök öppna upp området vid Fisksjöäng för allmänheten. Därför kommer vägbommen från och med nu vara öppen för infart. KDF kommer att sätta upp skyltar med motortrafik förbjuden och endast tillåta bilar till Båtklubben. Dessutom kommer man att sätta upp samma typ all P-skyltning som finns på övriga Norra Djurgården vilket innebär att man nu mera kan stå gratis 1 timme med P-skiva och därefter 15:-/tim. SMS eller App-betalning. Kontroll kommer att ske.

Annonser