Höstmöte

ROPSTENS BÅTKLUBB

HÖSTMÖTE

Tisdagen den 14 november 2017, kl. 19.00

SVINDERSVIKS BRYGGHUS

Svinderviksvägen 15, Svindersvik
5 min. från Sickla köpkvarter
Mat kommer att serveras.

 

DAGORDNING

Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Val av mötesordförande
Styrelsen informerar
Valberedningen har ordet
Övriga frågor, ej beslutsmässiga
Mötes avslutning

Välkomna!

Styrelsen

 

Annonser