Höstmöte 2018

ROPSTENS BÅTKLUBB
HÖSTMÖTE

Torsdag 15 november 2018 kl. 19.00
CAROLAS EKO
Stora Skuggans Värdshus
Stora Skuggans väg 12A

Mat kommer att serveras

DAGORDNING
Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Val av mötesordförande
Styrelsen informerar
Valberedningen har ordet
Övriga frågor ej beslutsmässiga
Mötets avslutning
Välkomna!

// Styrelsen

Kallelsen som pdf finns här…Kallelse Höstmöte-2018

Annonser