Hamnen öppen

Hamnen är nu officielllt öppen, vatten och el är igång.
Nu hoppas vi på en bra båtsommar.
Väl mött.

// Styrelsen