Upptagningslista 2019

Hej
Det drar ihop sig till upptagning…
Upptagningslistan hittar du här och/eller under Varvet. I vanlig ordning är den lösenordsskyddad.

Inför upptagningen, inga trailer på varvet.
Ta också med nödvändiga verktyg så att du snabbt  kan justera in dina stöttor mm.
Förbered pallning, sänk stöttor osv.
Har du inte varit med förut så har vi gemensam genomgång innan vi startar upptagningarna.
Be om bra väder.

Var på plats i god tid, upprop kl. 07.45

// Stefan