Höstmöte 2019

ROPSTENS BÅTKLUBB
HÖSTMÖTE

För medlemmar & respektive
Onsdag 13 november 2019 kl. 19.00

CAROLAS EKO
Stora Skuggans Värdshus
Stora Skuggans väg 12A

Mat kommer att serveras

DAGORDNING

Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Val av mötesordförande
Styrelsen informerar
Valberedningen har ordet
Övriga frågor ej beslutsmässiga
Mötets avslutning

Välkomna!

Styrelsen

 

Kallelse Höstmöte-2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)