Ropstens Båtklubbs höstmöte ställs in …

Ropstens Båtklubbs höstmöte ställs in med anledning av de skärpta rekommendationerna från folkhälsomyndigheterna.

Frågan har diskuterats i styrelsen och vi är överens om att det är mest ansvarstagande vi kan göra. Vi är medvetna om att vi genom detta kommer att bryta mot klubbens stadgar men anser att det är rätt att göra det under rådande omständigheter.

Höstmötet är inget beslutande möte i klubben, det är ett informationsmöte. Vi har för avsikt att sammanställa en kort information om de områden som finns på dagordningen för distribution till samtliga medlemmar.

Vi ber de medlemmar som har frågor till klubben att skicka in dessa via email sekr@rbk.se så skall vi försöka få med dessa samt svar på frågorna i utskicket. Vi hoppas att detta i någon mån adresserar höstmötets funktion.

Vi är ledsna att behöva ta detta beslut och hoppas på förståelse hos klubbens medlemmar.

Med vänlig hälsning

Styrelsen