Arbetshelg 28 augusti – kl. 09.00

Bästa medlemmar i Ropstens båtklubb.
Lördagen den 28/8 kl 09.00 börjar vi den gemensamma arbetshelgen. Eventuellt kan det behövas göra vissa jobb även på söndagen.

Efter lördagens arbete bjuder klubben på korv och dryck.

Som ni vet har vi en fantastiska sommarhamn på Härsö. Det finns så många som så gärna skulle vilja vara med i klubben bara för att få tillgång till denna plats. Så är dock inte fallet. Därför måste vi ibland vänligt upplysa inkommande båtar om att det är en brygga endast för våran klubb.

För att vi ska kunna förvalta detta arv på ett respektabelt sätt måste vi också sköta om vårt arrende. Därför arrangerar vi två tillfällen, vår och höst, där vi gemensamt underhåller och förbättrar anläggningarna på Härsö. Detta arbete är frivilligt men självklart vill vi att så många som möjlig ska ta sig till Härsö vid dessa tillfällen. Om man nu inte möjlighet att komma just denna dag så går det självklart alltid att göra mindre jobb på egen hand. T.ex klippa gräs, bära in ved i bastun, skura bastu, klippa vass m.m, m.m. Fråga gärna någon om ni är osäkra.

Arbeten som är planerade att utföras:

– Bygga klart taket vid matplatsen. 

– Tag rätt på grenarna efter trädfällningen.

– Klyva nysågade vedkubbar. 

– Fyll upp bastun med ved.

– Bygga nytt vedskjul.

– Bättringsmåla bastun med rödfärg. 

– Bygg en plattform duschplatsen. 

– Reparera dansbanan

– Ställa in nya borden för vintern.

– Bära upp plastekan på gräsmattan och ställ på bockar.

– Skruva fast kompostlådan. 

– Eventuellt rensa tången som ligger där och flyter längst inne i viken. 

– Allmän städning

Skicka gärna ett mejl till sekr@rbk.se och tala om att du kommer så att det finns korv och dryck till alla närvarande.

Hälsningar
Ulf