Inför upptagningen…

Vi kör igång kl. 07.30, samling och upprop, kom i god tid.

Innan uppropet ska din båt och pallningsmateriel vara färdig för upptagning, smörj det som behöver smörjas.
Fäst en för- och aktertamp på båtens babordssida. Dessa ska vara så långa att man når dem från marken när båten hänger i kranen (ca 5-10 m). Se till att ha tillräckligt med extra pallvirke på plats för att kunna justera lutningen på vagga eller bockar. Underlaget är ojämnt på de flesta ställen.

Alla stödben på bockar och vagga skall vara justerade till sin lägsta position. Alla muttrar ska vara lossade. Se till att ha lämpliga verktyg i beredskap för att injustering skall kunna ske snabbt och effektivt.

Innan du kör in i slingen vid kranlyftet så lägg undan fendrar, de är inte till någon nytta nu.
Ta med giltigt försäkringsbevis! Inget försäkringsbevis, inget lyft.
Väl mött

// Styrelsen