Höstmöte 10 november

ROPSTENS BÅTKLUBB

HÖSTMÖTE

För medlemmar & respektive
Onsdag 10 november 2021 kl. 19.00

CAROLAS EKO
Stora Skuggans Värdshus
Stora Skuggans väg 12A

Mat kommer att serveras
OSA senast 31 oktober i formuläret nedanför eller
till sekr@rbk.se

DAGORDNING
Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Val av mötesordförande
Styrelsen informerar
Valberedningen har ordet
Övriga frågor ej beslutsmässiga
Mötets avslutning


Välkomna!
Styrelsen


ANMÄLAN HÖSTMÖTE