BLÄSTRING HÖSTEN 2022

Det finns ett intresse från flera medlemmar av blästring av bottenfärg. Blästringen utförs på hösten och då är båten redo att målas på våren. Det är bra om vi kan samordna arbetet då det blir lättare att administrera och dessutom något billigare.
Vi har fått in en offert och där kan ni se vad blästring av er båt kostar.

Anmäl intresse till magnus.sjoberg@telia.com