HÖSTMÖTE 9/11

ROPSTENS BÅTKLUBB

HÖSTMÖTE

För medlemmar & respektive
Onsdag 9 november 2022 kl. 19.00
CAROLAS EKO
Stora Skuggans Värdshus
Stora Skuggans väg 12A
Mat kommer att serveras

OBS!
OSA senast 1 november till sekr@rbk.se

Meddela om allergier finns samt hur många ni blir.DAGORDNING
Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Val av mötesordförande
Styrelsen informerar
Valberedningen har ordet
Övriga frågor ej beslutsmässiga
Mötets avslutning


Välkomna!

Styrelsen