SJÖSÄTTNINGSLISTA 2023

Sjösättningslistan finns nu att läsa, ligger under ”Varvet” men kan hämtas även här
Sidan är lösenordsskyddad i vanlig ordning.
Sjösättningar sker 6-7 maj, med början kl. 07.30
Se till att batterier är laddade, att hamnplats och båt är förberedda för sjösättning.
Tampar till tamphållare fastgjorda.

Var noga med att märka upp ert pallmaterial innan ni sjösätter, namn och tel.
Städa av marken under er båt om ni har skräp som är kvar efter vårrustningen.

Nummertavlorna ni fick vid upptagningen i höstas, avseende er vinterplats på varvet, skall återlämnas vid sjösättningsdagen, lämpligen när ni visar ert försäkringsintyg.
OBS! Glöm inte försäkringsintyget. Inget intyg så får vi inte lyfta er båt.

Väl mött!
// Styrelsen