BLI MEDLEM

Notera information om återkommande ansökningar, miljökrav gällande båtbottenfärger mm. innan du skickar in din ansökan till oss.

MILJÖKRAV – BÅTBOTTENFÄRG SKALL VARA GODKÄND
I enlighet med vår miljöplan har vi krav gällande båtbottenfärg som används på båtar i våra anläggningar. Färg du använder på din båt skall redovisas till klubben vid ansökan, dessutom vara godkänd enligt Kemikalieinspektionens direktiv som berör Östersjöområdet, i vår region.
Ropsten Båtklubb accepterar ej icke godkända båtbottenfärger.

Kemikalieinspektionen om båtbottenfärger…


KÖ FÖR BÅTPLATS I ROPSTENS BÅTKLUBB

Ropstens Båtklubb (RBK) har ca 80 bryggplatser och ca 60 vinterplatser. Våra anläggningar är normalt fullbelagda. Varje år lämnar ca 2-3 båtar klubben och då har vi möjlighet att ta emot nya medlemmar med båt. Dessa fördelas då primärt enligt vilken båttyp som försvinner samt efter tid då man tidigare ansökt. Vår brygga har flera begränsningar, både vad gäller djupgående (1,55 m), längd (12 m) och vikt (max 10 ton), varför vi inte vet vilken typ av båt som kan komma att få plats vid vår brygga.

Då vi inte heller vet vilka medlemmar som önskar lämna klubben förrän efter att sommarplatserna har betalts så kan vi inte dela ut nya båtplatser förrän bryggan är lagd och vi har genomfört våra sjösättningar. Det sker en gång årligen, första helgen i maj.

Vi har färre vinterplatser än sommarplatser och medlemmar som har sommarplats har företräde till vinterplatserna och därefter medlemmar i turordning, efter antal år som medlem i klubben, som inte ligger vid sommarbryggan. Därför kan vi inte ta in nya båtar på vintern då vi inte kan garantera sommarplats.

Följande gäller för plats i RBK:
Ansökningar om plats i klubbens anläggningar sker från och med 1/1 varje år.
Vi vet i dagsläget inte om eller vilka befintliga medlemmar som väljer att flytta sin båt och lämna klubben. Under april månad kommer vi att ha mer information om hur läget ser ut.

Platser delas ut efter att klubben haft sin sista ordinarie sjösättning, detta sker normalt första helgen i maj.
Har Du några funderingar eller frågor, så känn Dig välkommen att ta kontakt med någon av oss i styrelsen, i första hand någon av hamnförmännen.

Efter att de lediga platserna fördelats, avvecklas de förfrågningar som kommit RBK  tillhanda och intresserade är välkomna att söka nästkommande år igen.


Båt med flera ägare

Innan medlem ingår i delägarskap med sin båt ska styrelsen kontaktas. Den nya delägaren skall därefter genom sedvanlig ansökan först godkännas som medlem. Ansökan görs på båtklubbens hemsida. Ett avtal som redovisar ägarförhållandet mellan parterna skall finnas och redovisas till styrelsen.
Styrelsen äger rätt att neka delägaren medlemskap om grund för misstanke till ett oseriöst ägarförhållande föreligger, t.ex att båt säljs och gamla båtägaren stannar kvar i klubben 1 år för att kunna överföra båtplats.

Klubbens stadgar säger:
Medlem äger ej rätt att tillverka, låna eller lämna ut nyckel till klubbens anläggningar till person som ej är medlem i klubben, lån till familjemedlemmar är undantagna. Endast 1 nyckel per medlem får kvitteras ut.

Har båten flera ägare, ska enligt försäkringsföreskrifterna samtliga ägare vara medlemmar varför det är viktigt att redan från början redovisa båtens ägandeförhållande samt att se till att samtliga ägare betalar medlemsavgift.

VILL DU BLI MEDLEM I ROPSTENS BÅTKLUBB ?

Är du intresserad av plats hos oss inför säsong 2023 så är du välkommen med ny ansökan efter den 1/1-2023.
Till Ansökningsformuläret 

Du kan läsa mer om våra avgifter och vad medlemskapet innebär under Om RBK. Har du frågor är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.