Kategoriarkiv: Uncategorized

Höstmöte 10 november

ROPSTENS BÅTKLUBB

HÖSTMÖTE

För medlemmar & respektive
Onsdag 10 november 2021 kl. 19.00

CAROLAS EKO
Stora Skuggans Värdshus
Stora Skuggans väg 12A

Mat kommer att serveras
OSA senast 31 oktober i formuläret nedanför eller
till sekr@rbk.se

DAGORDNING
Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Val av mötesordförande
Styrelsen informerar
Valberedningen har ordet
Övriga frågor ej beslutsmässiga
Mötets avslutning


Välkomna!
Styrelsen


ANMÄLAN HÖSTMÖTE

Upptagning 2-3 oktober….

Väderprognosen för helgen ser ju inte särskilt lovande ut. Vindar på upp 17 m/s ger ju inte optimala förutsättningar för båtupptagning. På vår sida har vi dock vindriktningen som kanske ger oss i viss mån en försvagning i vindstyrka.

Vi resonerar med säkerheten satt i första rummet och ser vi att situationen under lördag och söndag blir ohållbar så kommer vi att tvingas att avbryta och flytta fram upptagningarna.

Vi träffas kl. 07.15 som är planerat och utgår därifrån…
Väl mött.

// Styrelsen

Inför upptagningen…

Vi kör igång kl. 07.30, samling och upprop, kom i god tid.

Innan uppropet ska din båt och pallningsmateriel vara färdig för upptagning, smörj det som behöver smörjas.
Fäst en för- och aktertamp på båtens babordssida. Dessa ska vara så långa att man når dem från marken när båten hänger i kranen (ca 5-10 m). Se till att ha tillräckligt med extra pallvirke på plats för att kunna justera lutningen på vagga eller bockar. Underlaget är ojämnt på de flesta ställen.

Alla stödben på bockar och vagga skall vara justerade till sin lägsta position. Alla muttrar ska vara lossade. Se till att ha lämpliga verktyg i beredskap för att injustering skall kunna ske snabbt och effektivt.

Innan du kör in i slingen vid kranlyftet så lägg undan fendrar, de är inte till någon nytta nu.
Ta med giltigt försäkringsbevis! Inget försäkringsbevis, inget lyft.
Väl mött

// Styrelsen

Upptagningslista 2021

Upptagningslistan för året hittar du i länken nedanför
Finns ni inte med i listan så ta kontakt med varvsförman eller kassören
Länk till listan finns också under varvet.
Lösenordsskyddad i vanlig ordning.

Frågor om upptagning besvaras av varvsförman Stefan Adolfsson

Upptagningslista 2021

Arbetshelg 28 augusti – kl. 09.00

Bästa medlemmar i Ropstens båtklubb.
Lördagen den 28/8 kl 09.00 börjar vi den gemensamma arbetshelgen. Eventuellt kan det behövas göra vissa jobb även på söndagen.

Efter lördagens arbete bjuder klubben på korv och dryck.

Som ni vet har vi en fantastiska sommarhamn på Härsö. Det finns så många som så gärna skulle vilja vara med i klubben bara för att få tillgång till denna plats. Så är dock inte fallet. Därför måste vi ibland vänligt upplysa inkommande båtar om att det är en brygga endast för våran klubb.

För att vi ska kunna förvalta detta arv på ett respektabelt sätt måste vi också sköta om vårt arrende. Därför arrangerar vi två tillfällen, vår och höst, där vi gemensamt underhåller och förbättrar anläggningarna på Härsö. Detta arbete är frivilligt men självklart vill vi att så många som möjlig ska ta sig till Härsö vid dessa tillfällen. Om man nu inte möjlighet att komma just denna dag så går det självklart alltid att göra mindre jobb på egen hand. T.ex klippa gräs, bära in ved i bastun, skura bastu, klippa vass m.m, m.m. Fråga gärna någon om ni är osäkra.

Arbeten som är planerade att utföras:

– Bygga klart taket vid matplatsen. 

– Tag rätt på grenarna efter trädfällningen.

– Klyva nysågade vedkubbar. 

– Fyll upp bastun med ved.

– Bygga nytt vedskjul.

– Bättringsmåla bastun med rödfärg. 

– Bygg en plattform duschplatsen. 

– Reparera dansbanan

– Ställa in nya borden för vintern.

– Bära upp plastekan på gräsmattan och ställ på bockar.

– Skruva fast kompostlådan. 

– Eventuellt rensa tången som ligger där och flyter längst inne i viken. 

– Allmän städning

Skicka gärna ett mejl till sekr@rbk.se och tala om att du kommer så att det finns korv och dryck till alla närvarande.

Hälsningar
Ulf

Kallelse till extra arbetsplikt


Hej RBK medlemmar.

På de två första arbetsplikterna i juni hann vi tyvärr inte göra klart det nya taket över styrelseboden som har börjat läcka. Det som återstår är att skruva fast takplåtarna samt sätta upp vindskivor. Plåtarna finns men virke till vindskivor måste inhandlas. Skulle tro att det räcker med 4 personer per pass.

Så småningom kommer kallelse till ytterligare en extra arbetsplikt för att färdigställa kanten mot mastkranen/vattenbryggan.

Ni som inte kunde vara med i juni eller som fortfarande inte har anmält sig till de kommande arbetsplikterna i höst har nu möjlighet att fullgöra er plikt.
Jag skulle vilja att vi kan göra klart taket veckan efter midsommar.
Beroende på uppslutning och vilka dagar ni kan så bestämmer vi vilken eller vilka dagar vi tar i anspråk. 

Någon/några av vardagarna 29/6 – 1/7, ca kl 18-20

Svara direkt till Ulf Hälleberg ulf.halleberg08@gmail.com (070-5197219)

Jag kan [dag/dagar],[klockslag]