Kategoriarkiv: Uncategorized

Sjösättningslista 2020

Hej
Sjösättningslistan hittar du via länken nedanför. Finns också i menyn, under ”Varvet”.
I vanlig ordning är listan lösenordsskyddad. Inför sjösättningen, inga båttrailer på varvet.
Städa runt er båt.

Sjösättningslista 2020

Ta med gällande försäkrings intyg. Annars sjösätts inte er båt.
Har du inte varit med förut så har vi gemensam genomgång innan vi startar.
Vi håller tummarna för  bra väder.
Var på plats i god tid, upprop kl. 07.30

Christer & Stefan

Härsö öppnar för säsongen…

Leffe E hälsar:
Flaggan i topp! Härsö öppnar för säsongen. Snart premiär bastu med dopp, 4,8 ggr
(RED’s anmärkning: grader)

Vatten på varvet…

Hej!
Imorgon eftermiddag skruvar jag på vattnet till varvet.
Alla kranar på bryggan är nu avstängda så dom kommer inte att frysa tack vare den luftficka som ligger överst.
INGA kranar på bryggan får öppnas förrän det är garanterat fritt från frysrisk.

Inne på varvet får vi hålla det två kranarna utomhus (vattenbryggan och vid flaggstången) öppna när det är risk för minusgrader.

Hälsningar
Ulf H

Ropstens Båtklubb – Årsmöte 2020

ROPSTENS BÅTKLUBB

ÅRSMÖTE 2020

 

CAROLAS EKO Stora Skuggans Värdshus

Stora Skuggans väg 12A

Mat kommer att serveras

OSA senast 6 mars, skicka svar till sekr@rbk.se   
eller anmäl dig i formuläret nedanför.

Onsdagen den 11 mars kl 19.00

VÄLKOMNA

DAGORDNING

 • Årsmötets öppnande
 • Godkännande av mötets sammankallande
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av två justeringsmän – tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och föredrag av balans och resultaträkning för året 2019.
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om fastställande av balans & resultaträkning
 • Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner, motioner och vakthållningsbeslut
 • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget innevarande år.
 • Fastställande av arvode till klubbens funktionärer
 • Val av styrelse
 • Val av styrelsesuppleant och styrelsesuppleant ansvarig för festkommittén
 • Val av två revisorer och suppleant
 • Val av valkommitté
 • Kallelse till hedersmedlemskap
 • Beslut angående årsfest
 • Övriga frågor, ej beslutbara
 • Avslutning

ÅRSMÖTESHANDLINGAR
Årsmöteshandlingar hittar du här
Sidan är lösenordsskyddad.


ANMÄLAN
Här kan du anmäla dig till årsmötet. Ange hur många ni är som kommer.
När det gäller mat, meddela ev. allergier

 

Väl mött!
// Styrelsen

Höststädning 26/10

Hej
Lördag 26/10 klockan  10.00 kör vi gång, städar efter säsongen 2019.
Samling på varvet, vi avslutar med korvgrillning.
Närvaroplikt gäller dig som legat på varv eller i hamn under året.
Meddela förhinder om du inte kan vara med.

Be om bra väder…
Väl mött på lördag!

// Styrelsen

Höstmöte 2019

ROPSTENS BÅTKLUBB
HÖSTMÖTE

För medlemmar & respektive
Onsdag 13 november 2019 kl. 19.00

CAROLAS EKO
Stora Skuggans Värdshus
Stora Skuggans väg 12A

Mat kommer att serveras

DAGORDNING

Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Val av mötesordförande
Styrelsen informerar
Valberedningen har ordet
Övriga frågor ej beslutsmässiga
Mötets avslutning

Välkomna!

Styrelsen

 

Kallelse Höstmöte-2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)