Kategoriarkiv: Uncategorized

ÅRSMÖTE 2021

 

ROPSTENS BÅTKLUBB

ÅRSMÖTE 2021

Välkommen till digitalt årsmöte
Länk till mötet, se nedan (Lösenordsskyddad sida)
Onsdagen den 10 mars kl 19.00


VÄLKOMNA


DAGORDNING

Årsmötets öppnande
Godkännande av mötets sammankallande
Val av ordförande för mötet
Val av två justeringsmän – tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Styrelsens verksamhetsberättelse och föredrag av balans och resultaträkning för året 2020.
Revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av balans & resultaträkning
Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Propositioner, motioner och vakthållningsbeslut
Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget innevarande år.
Fastställande av arvode till klubbens funktionärer
Val av styrelse
Val av styrelsesuppleant och styrelsesuppleant ansvarig för festkommittén
Val av två revisorer och suppleant
Val av valkommitté
Kallelse till hedersmedlemskap
Beslut angående årsfest
Övriga frågor, ej beslutbara
AvslutningÅrsmöteshandlingar finns här, lösenordsskyddad sida:
Årsmöteshandlingar och länk till mötet

OBS! För att logga in på sidan:
Skriv in lösenordet.
Håll in Ctrl-knappen innan du klickar på ”Gå vidare”
Sidan öppnas i ny flik.  

 

Ropstens Båtklubbs höstmöte ställs in …

Ropstens Båtklubbs höstmöte ställs in med anledning av de skärpta rekommendationerna från folkhälsomyndigheterna.

Frågan har diskuterats i styrelsen och vi är överens om att det är mest ansvarstagande vi kan göra. Vi är medvetna om att vi genom detta kommer att bryta mot klubbens stadgar men anser att det är rätt att göra det under rådande omständigheter.

Höstmötet är inget beslutande möte i klubben, det är ett informationsmöte. Vi har för avsikt att sammanställa en kort information om de områden som finns på dagordningen för distribution till samtliga medlemmar.

Vi ber de medlemmar som har frågor till klubben att skicka in dessa via email sekr@rbk.se så skall vi försöka få med dessa samt svar på frågorna i utskicket. Vi hoppas att detta i någon mån adresserar höstmötets funktion.

Vi är ledsna att behöva ta detta beslut och hoppas på förståelse hos klubbens medlemmar.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Höstmöte 11 november

ROPSTENS BÅTKLUBB

HÖSTMÖTE

För medlemmar & respektive
Onsdag 11 november 2020 kl. 19.00

CAROLAS EKO
Stora Skuggans Värdshus
Stora Skuggans väg 12A

Mat kommer att serveras
OSA senast 31 oktober
Anmäla dig i formuläret nedanför.
(Eller till sekr@rbk.se)


OBS!
Vi följer regelverket från FHM
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER
50 stycken – först till kvarn!

DAGORDNING
Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Val av mötesordförande
Styrelsen informerar
Valberedningen har ordet
Övriga frågor ej beslutsmässiga
Mötets avslutning

Välkomna!
Styrelsen

 

Kallelse Höstmöte-2020, öppnas i nytt fönster (pdf)


ANMÄLAN TILL HÖSTMÖTE

 

RBK och Covid-19

Hej

RBK och Covid-19
Sjösättningsdagar eller arbetsdagar klassas inte som allmän sammankomst och det är upp till oss själva att avgöra hur vi ska hantera frågan. Smittspridningsrisken bedöms generellt som låg vid utomhusaktiviteter.

Vi står nu inför sjösättningar, arbetsdagar, städdagar och går också in i en tid där verksamheten ökar överlag på varvet och senare i även hamnen. Det som gäller är att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det är alltså personligt ansvar som gäller, är du sjuk – stanna hemma, gör inga besök på båtklubben. Personer som tillhör riskgruppen, håll avstånd, undvik att vistas inomhus i anläggningen.

Äldre medlemmar och/eller andra som av olika skäl ingår i riskgruppen, undantas från framtida arbetsplikter tills annat meddelas.

Läs mer…Folkhälsomyndigheten
Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

 

Hälsningar Styrelsen

Följ hemsidan – få nyhetsflödet via din epost.

NYHETER OCH INFORMATION

Det huvudsakliga informationsflödet om arbetsdagar/-kvällar, sjösättning, eskader mm sker via hemsidan.
För att enkelt hålla Dig uppdaterad och inte missa något så tipsar jag om att följa hemsidan och få alla nyheter skickade till Din epostadress.

followDet hela är mycket enkelt:
I rutan i högerkanten, under SENASTE NYTT  finns  ”FÖLJ VIA EPOST” .
Där anger Du din epostadress tryck sedan på ”Följ” och allt är klart.

Nu får Du nyheter skickade till Din epost. Smidigt.

Bästa hälsningar
Peter B