Hamn

HAMNLISTA 2021
Hamnlistan kommer …


 

KORREKT FÖRTÖJNING
Förtöj Din båt rätt – instruktion.
Förtöjningar kontrollerar vi den 13 maj i år.
Finns det anmärkningar så hängs en lapp på Din båt, Du har sedan två veckor på det att korrigera.

Hamnen

Hamnen


HAMNFÖRMÄN
Hamnförmän se Kontakt.

Regler för sjösättning och upptagning m m se Om RBK.