HÄRSÖ

RBK har en sommarhamn på Härsö i Erstaviken (Lat: 59° 13.03´ N, Long: 18° 25.04´ E).Härsö

Här finns i regel gott om plats för klubbens båtar vid vår egen brygga i skyddat läge, med fina badmöjligheter (om vattentemperaturen tillåter), fiske och en härlig natur att ströva i. Andra faciliteter är bastu, dansbana, toaletter och sopmajor.

I vår sommarhamn kan Du hjälpa till med följande:

(Ibland vill man bara vara, det är helt okej. Bara inte alla är det alltid)

  • Klippa gräsmattan vid dansbanan/ängen och vid bastun samt mellan huvudbryggan och bastun
  • Sopa bryggan och verandan, och vid behov dansbanan
  • Hugga ved
  • Kratta sandbotten vid bastun och lilla lagunen
  • Allmänt hålla rent och snyggt på vår sommarhamn

Har du undringar kring detta kontakta Ulf Hälleberg eller någon i styrelsen.

Ordningsregler på Härsö
För att vi alla ska trivas…Ordningsregler Härsö

 

Sophantering Härsö
Hämtning av hushållsavfall på Härsö – när, var och hur…
Läs mer
Lämna gärna bidrag till underhållet av klubbholmen. Använd klubbens plusgiro 19 33 05-0 och märk talongen ”Härsöbidrag”.

 

Förtöjningsplatser: Härsö förtöjning