Intresseanmälan båtplats Ropstens Båtklubb

Ansökningar om plats i klubbens anläggningar sker från och med 1/1 varje år.
Vi vet i dagsläget inte om eller vilka befintliga medlemmar som väljer att flytta sin båt och lämna klubben. Under april månad kommer vi att ha mer information om hur läget ser ut.

Platser delas ut efter att klubben haft sin sista ordinarie sjösättning, detta sker normalt första helgen i maj. Efter att de lediga platserna fördelats, avvecklas de förfrågningar som kommit RBK  tillhanda och intresserade är välkomna att söka nästkommande år igen.

Har Du några funderingar eller frågor, så känn Dig välkommen att ta kontakt med någon av oss i styrelsen, i första hand någon av hamnförmännen.


Annonser