Om RBK

Ropstens Båtklubb
.. är en av Stockholm äldsta båtklubbar, den bildades redan 1925. Från början hade klubben sin hamn nedanför gamla Lidingöbron, men när den nya skulle byggas tvingades klubben att flytta. Då till en mer eller mindre provisorisk anläggning med utsatt läge vid Lilla Skuggan.

Sedan säsongen 1978 efter många års förhandlingar med kommunen finns emellertid klubbens hamn i Husarviken, vilket torde vara den mest skyddade hamnen i Stockholm med omnejd.

Förutom hamnen i Ropsten förfogar klubben också över en sommarhamn på Härsö i Erstaviken. Där finns i regel gott om plats vid vår egen brygga i skyddat läge med fina badmöjligheter, fiske och en härlig natur att ströva i. Andra faciliteter är bastu, dansbana, TC och sopmajor. Däremot finns inget färskvatten eller el. 

I klubbens regi anordnas dessutom en rad olika aktiviteter så att medlemmarna skall få möjlighet att träffas under trivsamma former som t.ex. eskaderfärd, kurser och fester av olika slag. Midsommarhelgen firas på Härsö och där avgörs också klubbmästerskap i varpa för herrar och kägel för damer. Sedan 1987 avgörs i samband med höstfesten även en kappsegling döpt till ”kräftköret”.

Om du har frågor om klubben eller andra båtfrågor tveka ej att kontakta klubbens funktionärer, adresser hittar du på sidan ”Kontakt”.
Längs ned på sidan hittar du mer information om avgifter mm.


Båt med flera ägare
Innan medlem ingår i delägarskap med sin båt ska styrelsen kontaktas. Den nya delägaren skall därefter genom sedvanlig ansökan först godkännas som medlem. Ansökan görs på båtklubbens hemsida. Ett avtal som redovisar ägarförhållandet mellan parterna skall finnas och redovisas till styrelsen.
Styrelsen äger rätt att neka delägaren medlemskap om grund för misstanke till ett oseriöst ägarförhållande föreligger, t.ex att båt säljs och gamla båtägaren stannar kvar i klubben 1 år för att kunna överföra båtplats.

Klubbens stadgar säger:
Medlem äger ej rätt att tillverka, låna eller lämna ut nyckel till klubbens anläggningar till person som ej är medlem i klubben, lån till familjemedlemmar är undantagna. Endast 1 nyckel per medlem får kvitteras ut.

Har båten flera ägare, ska enligt försäkringsföreskrifterna samtliga ägare vara medlemmar varför det är viktigt att redan från början redovisa båtens ägandeförhållande samt att se till att samtliga ägare betalar medlemsavgift.


AVGIFTER

RBK INSTRUKTIONER

STADGAR

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Ordningsregler Härsö

Egen båt – säkerhetskontroll


Läs mer…RBK 1925 – 1935