AVGIFTER RBK

Avgifter RBK
Inträdesavgift 2500:-
Årsavgift 1100:-
Deposition * 800:-
Deposition nyckel * 250:-
Hamnavgift 625:-/bryggmeter
* Not: depositioner återbetalas vid utträde ur klubben

Kranavgift 750:-/lyft
Kranavgift extralyft 1500:-
Varvsplats (vinter) 115:-/kvm
Tillfällig sliptagning 1000:-
Utebliven arbetsplikt 800:-
Påminnelseavgift 300:- 
(Påminnelseavgift avser aviserade avgifter som betalas senare än 14 dagar efter förfallodatum.)

Övrigt
Vimpel 100:-
Keps 1 st 100:-, 5 st 400:-

Med reservation för ändringar