Avgifter RBK

Avgifter RBK
Inträdesavgift 2500:-
Årsavgift 900:-
Deposition * 800:-
Deposition nyckel * 250:-
Hamnavgift 600:-/bryggmeter

Kranavgift 750:-/lyft
Kranavgift extralyft 1500:-
Varvsplats (vinter) 100:-/kvm
Tillfällig sliptagning 1000:-
Utebliven arbetsplikt 800:-

 

Övrigt
Vimpel 100:-
Keps 1 st 100:-, 5 st 400:-

 

* Not: depositioner återbetalas vid utträde ur klubben

Med reservation för ändringar

Annonser