Miljö

INDIVIDUELL SANERINGSPLAN FÖR BÅTBOTTEN
Formuläret ska fyllas i av medlemmar i Ropstens Båtklubb och lämnas till miljöansvarig eller postas till ansvarig senast 2020-09-01. Nya medlemmar ska fylla i formuläret innan medlemskap beviljas. Sanering ska ha skett senast 2024.

Individuell saneringsplan båtbotten-2020-formulär

(pdf-fil öppnas i separat flik/fönster. Fyll i uppgifterna, spara filen som ”Sanering-dittnamn-datum”, skickas sedan med epost till Ulf Hälleberg)
Adobe Reader kan laddas hem här

Webbaserat formulär – Saneringsplan…
Till formuläret

 


 

TÖMNING AV TOALETTAVFALL
Tömning av fritidsbåtars septitank i havet är enligt lag förbjuden sedan 1 april 2015.
Närmaste tömningsstationer finns:
Norrut:  Stocksunds Hamn, Sticklinge Udde, Bosö Båtklubb, Waterloo, Södergarnsviken, Viggbyholms Gästhamn
Söderut:  Wasahamnen, Båtkompaniet, Saltsjö-Dufnäs Marina, Fisksätra Båtklubb, Kilsvikens Båtklubb, Risets Båtklubb
Interaktiv karta med tömningsstationer: http://transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/

 

 

 


HAVSTULPANVARNING
Du som vill ta del av havstulpanvarningen kan anmäla dig genom att skicka ett sms till nr 711 20 skriv havstulpan start i meddelanderutan.

 


 

MILJÖPOLICY FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB
Ropstens båtklubb är en ideell förening som vill främja fritidsbåts- och friluftsliv med så liten påverkan på naturen som möjligt. Vi skall värna om miljön varhelst vi bedriver verksamhet och i synnerhet Stockholm skärgård.

Ropstens Båtklubb uppfyller miljölagstiftningens krav. Vi skall minska vår miljöpåverkan genom återkommande utbildning och information till klubbens medlemmar och genom att använda miljövänlig teknik, utrustning och anläggningar inom ramen för våra resurser. Vi skall se till att klubbens regelverk vid varje tillfälle avspeglar vår miljöplan. Vi förväntar oss också att medlemmar är medvetna om vår miljöpåverkan och följer klubbens regelverk och aktivt verkar för att själva minska sin miljöpåverkan.

 

Miljöplan Ropstens Båtklubb 1.3
Verksamhet inom båtklubben skall bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan. Miljöplanen ska bidra till att detta mål uppnås. Miljöplanen har flera uppgifter, att inventera potentiellt miljöskadlig verksamhet, att öka medlemmars miljömedvetenhet, att fungera som guide för miljöarbetet inom klubben, att vägleda styrelsen i sitt arbete, att ställa upp regler för verksamhet i båthamnen som innebär miljörisker, och att informera klubbens medlemmar och hamngäster om gällande regler. Inget kommunalt avlopp finns tillgängligt på klubbens anläggningar. Bajamaja finns på varvsområdet. Färskvatten finns tillgängligt när temperaturen överstiger 0⁰C.
Miljöplan för Ropstens Båtklubb_1.3 (pdf)

 

Regler för avfallshantering Ropstens Båtklubb 1.0
Ropstens båtklubb tar emot grovsopor från verksamheten och har en separat miljöstation för mottagning av flesta miljöfarliga produktrester.
Alla hushållssopor (matavfall, våta varor, blöjor etc) från båtarna och varvet skall alltid tas med hem. RBK tar inte emot traditionella hushållssopor!
RBK Avfallshantering (pdf)

 

Externa Länkar om båtmiljö:
Båtmiljö Miljösmarta tips och idéer.
Stockholms kommuns sida om båtmiljö.
Kemikalieinspektionens sida om godkända båtbottenfärger.
Transportstyrelsens sida om Båtliv och miljö.

Appar:
Båtmiljö
Källsortera        iPhone       Android
VIVA                iPhone       Android
Sjösäker           iPhone       Android
Eniro på Sjön    iPhone       Android