MILJÖ

MILJÖPOLICY FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB
Ropstens båtklubb är en ideell förening som vill främja fritidsbåts- och friluftsliv med så liten påverkan på naturen som möjligt. Vi skall värna om miljön varhelst vi bedriver verksamhet och i synnerhet Stockholm skärgård.

Ropstens Båtklubb uppfyller miljölagstiftningens krav. Vi skall minska vår miljöpåverkan genom återkommande utbildning och information till klubbens medlemmar och genom att använda miljövänlig teknik, utrustning och anläggningar inom ramen för våra resurser. Vi skall se till att klubbens regelverk vid varje tillfälle avspeglar vår miljöplan. Vi förväntar oss också att medlemmar är medvetna om vår miljöpåverkan och följer klubbens regelverk och aktivt verkar för att själva minska sin miljöpåverkan.

MILJÖDOKUMENT
Miljösituationer- ver.1

Miljöplan –  ver.2

Avfallshanteringsplan – ver.1

Utfasningsplan för biocidfärger RBK – ver.1


TRANSPORTSTYRELSENS RAPPORT AVSEENDE SANERING AV BÅTBOTTENFÄRGER:
Sanering av båtbottenfärg som innehåller TBT eller andra falriga ämnen, rapporten i länken nedanför.
Lathund- så här gör man (Transportstyrlesens rapport-pdf)