Sjösättning 2018

Svårt att tro men sjösättning för året närmar sig…
Sjösättningslistan finns nu tillgänglig, ligger också under ”Varvet”. Lösenordsskyddad sida.
Hittar Du inte Dig själv i listan, kontakta kassören eller någon av varvsförmännen.

Sjösättningsdatum är 28/4 samt 5/5.

Figge & Joela

Annonser

Årsplanering 2018

Hej
Årsplaneringen för 2018 ligger ute sedan någon vecka. Svårt att upptäcka om man inte aviseras om det. Nu är det också gjort…där finns datum för händelser under året, sjösättning, eskader , midsommar mm. Du hittar den under Kalender

// Styrelsen

Kallelse Årsmötet 2018

ROPSTENS BÅTKLUBB

ÅRSMÖTE 2018

Kulturfyren

Lokal ”Båtlåten”

Slupskjulsvägen 26A Skeppsholmen
Onsdagen den 14 mars kl 19.00

VÄLKOMNA


DAGORDNING

 • Årsmötets öppnande
 • Godkännande av mötets sammankallande
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av två justeringsmän – tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och föredrag av balans och resultaträkning för året 2017.
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om fastställande av balans & resultaträkning
 • Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner, motioner och vakthållningsbeslut
 • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget innevarande år.
 • Fastställande av arvode till klubbens funktionärer
 • Beslut om garantiförsäkring
 • Val av styrelse
 • Val av styrelsesuppleant och styrelsesuppleant ansvarig för festkommittén
 • Val av två revisorer och suppleant
 • Val av valkommitté
 • Kallelse till hedersmedlemskap
 • Beslut angående årsfest
 • Övriga frågor, ej beslutbara
 • Avslutning

  Kallelse Årsmöte 2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)

  Mvh
  Styrelsen

Information RBK medlemmar

Vägbom
Kungliga Djurgårdsförvaltningen (KDF) har beslutat att på försök öppna upp området vid Fisksjöäng för allmänheten. Därför kommer vägbommen från och med nu vara öppen för infart. KDF kommer att sätta upp skyltar med motortrafik förbjuden och endast tillåta bilar till Båtklubben. Dessutom kommer man att sätta upp samma typ all P-skyltning som finns på övriga Norra Djurgården vilket innebär att man nu mera kan stå gratis 1 timme med P-skiva och därefter 15:-/tim. SMS eller App-betalning. Kontroll kommer att ske.

Båtsamverkan Coboats

Stölder av båtmotor har senaste åren ökat stadigt. Var tredje utombordare som säljs idag är en
ersättningsmotor för en stulen motor och vanligast är att motorerna stjäls när båtarna ligger i hamn. Antalet båtrelaterade stölder, navigationsutrustning, bränsle, gastuber etc., har också ökat senaste åren.

Många båtklubbar och marinor har därför satsat på Båtsamverkan som är en bevisat effektiv metod för att minska brottsligheten, minska skador och öka tryggheten.

Coboats är en svenskutvecklad kommunikationsplattform skräddarsydda för Båtsamverkan och
fullmatad med smarta och användarvänliga funktioner.

I Coboats kan man enkelt kommunicera med andra båtägare i hamnen och hamnledningen utan varken e-postadresser eller telefonnummer samt få viktig information från kommun och Polis.

Det är även enkelt att kontakta innehavaren av en specifik båtplats eftersom det i Coboats går att sortera klubbmedlemmarna efter namn eller båtplats.

Att registrera sig som kund och acceptera inbjudan till båtklubbens/marinans grupp eller att söka efter gruppen och anhålla om medlemskap tar endast ett par minuter.

Administrationen blir nu mycket enklare eftersom Coboats fungerar oavsett om någon i
gruppen byter telefonnummer eller e-postadress.

Ladda ned appen på App Store eller Google Play. Registrera Dig, det tar endast ett par minuter.
Applikationen är dessutom gratis.

Läs mer på www.coboats.se