Saneringsplan för båtbotten

INDIVIDUELL SANERINGPLAN FÖR BÅTBOTTEN
Formuläret ska fyllas i av medlemmar i Ropstens båtklubb och lämnas till miljöansvarig eller postas till ansvarig senast 2020-09-01. Nya medlemmar ska fylla i formuläret innan medlemskap beviljas. Sanering ska ha skett senast 2024.