Upptagningslista 2021

Upptagningslistan för året hittar du i länken nedanför
Finns ni inte med i listan så ta kontakt med varvsförman eller kassören
Länk till listan finns också under varvet.
Lösenordsskyddad i vanlig ordning.

Frågor om upptagning besvaras av varvsförman Stefan Adolfsson

Upptagningslista 2021